Utställningen på | The exhibition at

19-20 mars 2024 Cirkus, Stockholm

Monterbokning

Svenska Bergteknikföreningens medlemsföretag hade förtur t.o.m 10 november.Exhibitor registration


Member companies of the Swedish Rock Engineering Association had priority until 10 November.


Deltagaranmälan

För mer information om deltagaranmälan: www.svbergteknik.se


Sista anmälningsdag 1 mars!


Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.