Välkommen till Omnex AB - det lilla företaget med det stora engagemanget!

Administrativa tjänster

Behöver ni hjälp med till exempel kursadministration, hemsidor eller andra kontorstjänster? Söker ni ett tillfälligt stöd eller letar ni efter ett långvarigt samarbete?


Kontakta Omnex för att lösa era administrativa behov.

Grafisk produktion av trycksaker mm

Omnex designar allehanda trycksaker. Allt från logotyper till layout och produktion av broschyrer, foldrar, tidningar, böcker, roll-ups och annonser mm.


Kontakta Omnex för en offert.

Konferenser, mässor & sammankomster

Omnex hjälper er att arrangera sammankomster av olika slag. Många års erfarenhet finns inom företaget, från såväl stora som små arrangemang.


Kontakta Omnex för en diskussion om era unika behov och önskemål.

Grundläggningsdagen


"Alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978!"


Torsdag 7 oktober 2021

Svenska Geotekniska Föreningen


"SGF har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv."

Aktuella länkar

Bergdagarna


"Hela bergbranschens självklara mötesplats!"


19-20 oktober 2021