Välkommen till Omnex AB - det lilla företaget med det stora engagemanget!

Konferenser

Grundläggningsdagen


"Alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978!"


14 mars 2024

Stockholmsmässan, Älvsjö

Bergdagarna


"Hela bergbranschens självklara mötesplats!"


19-20 mars 2024

Cirkus, Stockholm

Påldagen


En heldag med föredrag om pålar och stödkonstruktioner!


23 maj 2024

Lisebergsteatern, Göteborg

Kurser

Kurser våren 2024


Verifiering genom provning

6 februari, Göteborg


Påldimensionering

24-25 april, Göteborg


Pålprojektering

12-13 juni, Göteborg


Utbildningsprogram 2024

- för säker grundläggning

Steg 1 intro

5-6 februari

Gbg

Steg 2 maskin

15-16 april

Gbg

Steg 2 geo

27-28 maj

Sthlm

Steg 1 intro

2-3 september

Sthlm

Steg 2 maskin

7-8 oktober

Sthlm

Steg 2 geo

21-22 oktober

Gbg

Steg 3

11-12 november

Sthlm

Steg 2P

25-26 november

Sthlm