Välkommen till Omnex AB - det lilla företaget med det stora engagemanget!

Tjänsteutbudet består av allt från grafiska tjänster till mässarrangemang.

Administrativa tjänster

Behöver ni hjälp med till exempel kursadministration, hemsidor eller kontorstjänster? Söker ni ett tillfälligt stöd eller letar ni efter ett långvarigt samarbete?


Kontakta Omnex för att lösa era administrativa behov.

Grafisk produktion av trycksaker mm

Omnex designar allehanda trycksaker. Allt från logotyper till stora vepor samt layout och produktion av olika slags trycksaker såsom tidningar, broschyrer och foldrar mm.


Kontakta Omnex för en offert.

Konferenser, mässor & sammankomster

Omnex kan hjälpa ert företag med att arrangera sammankomster av olika slag. Många års erfarenhet finns inom företaget, från såväl stora som små arrangemang.


Kontakta Omnex för en diskussion om era unika behov och önskemål.

Vad kan vi stå till tjänst med för Er?

Aktuella länkar

Svenska Geotekniska Föreningen


"SGF har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv."

Grundläggningsdagen


"Alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978!"


Torsdag 7 oktober 2021

Bergdagarna


"Hela bergbranschens självklara mötesplats!"


19-20 oktober 2021

Omnex AB   |   info@omnex.se   |   +46 (0)70 749 25 79