Välkommen till Omnex AB - det lilla företaget med det stora engagemanget!

Administrativa tjänster

Behöver ni hjälp med till exempel kursadministration, hemsidor eller andra kontorstjänster? Söker ni ett tillfälligt stöd eller letar ni efter ett långvarigt samarbete?


Kontakta Omnex för att lösa era administrativa behov.

Konferenser, mässor och sammankomster

Omnex hjälper er att arrangera utställningar och sammankomster av olika slag. Många års erfarenhet finns inom företaget, från såväl stora som små arrangemang.


Kontakta Omnex för en diskussion om era unika behov och önskemål.

Grafisk produktion och trycksaker

Omnex designar och layoutar allehanda trycksaker (till exempel foldrar, tidningar, roll-ups, annonser och logotyper med mera) utifrån era behov och önskemål.


Kontakta Omnex för offert.


Grundläggningsdagen


"Alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978!" - ett SGF arrangemang


Torsdag 17 mars 2022

Svenska Geotekniska Föreningen


"SGF har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv."

Aktuella länkar

Bergdagarna


"Hela bergbranschens självklara mötesplats!"


23-24 mars 2022