Välkommen till Omnex AB - det lilla företaget med det stora engagemanget!

Administrativa tjänster

Behöver ni hjälp med till exempel kursadministration, hemsidor eller andra kontorstjänster?


Söker ni ett tillfälligt stöd eller letar ni efter ett långvarigt samarbete?


Kontakta Omnex för att lösa era administrativa behov.

Konferenser, mässor och sammankomster

Omnex hjälper er att arrangera utställningar och sammankomster av olika slag. Många års erfarenhet finns inom företaget, från såväl stora som små arrangemang.


Kontakta Omnex för en diskussion om era unika behov och önskemål.

Grafisk produktion och trycksaker

Omnex designar och layoutar allehanda trycksaker (till exempel foldrar, tidningar, roll-ups, annonser och logotyper med mera) utifrån era behov och önskemål. Kontakta Omnex för offert.

Aktuella länkar

internatkurs

Pålprojektering

21-22 november 2022

Göteborg


Pålkommissionen erbjuder denna kurs med syfte "Att ge deltagarna kännedom om pålars grundläggande (!) funktionssätt, de vanligaste påltyperna och hur man dimensionerar och verifierar pålgrundläggning. Kursen behandlar vilka geotekniska undersökningar som bör utföras och hur dessa utvärderas. Omgivningspåverkan från pålningsarbete och upprättande av kontrollprogram ingår."

Grundläggningsdagen


"Alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978!" - ett SGF arrangemang


16 mars 2023

Stockholmsmässan, Älvsjö

Bergdagarna


"Hela bergbranschens självklara mötesplats!"


21-22 mars 2023

Cirkus, Stockholm