Pålkommissionens endagskurs:

Verifiering
genom provning


DYNAMISK OCH STATISK PROVBELASTNING

AV PÅLAR OCH FÖRANKRINGAR

14 november 2023

Coor konferens, Lilla nygatan 14, Stockholm


Kursmål

Målsättningen är att ge deltagarna en grundläggande introduktion
till dynamisk provbelastning (PDA-mätning), CAPWAP samt WEAP.
Deltagarna skall också få praktiska råd och rekommendationer vid statisk provbelastning och provdragning av förankringar samt få en genomgång av vilka regelverk som styr verifieringen av geoteknisk bärförmåga.


Efter kursen ska deltagarna förstå samband mellan fallhöjd, massa och kraft vid slagning av pålar. Tillskansat sig praktiska tumregler vid slagning av pålar, förstå när och varför CAPWAP-analys behöver göras samt när WEAP-analys kan vara ett värdefullt redskap. Få förståelse för när statisk provbelastning utförs och hur den utvärderas, samt hur statisk provbelastning av förankringar utförs.


Målgrupp

Kursen riktar sig i stort sett till samtliga som vill få en ökad förståelse för dynamisk och statisk provbelastning av pålar och provbelastning av förankringar. Kursen innehåller en del teori, men också mycket praktiska råd varför innehållet riktar sig till alla från intresserade yrkesarbetare till byggledare, platschefer, projektörer, geotekniker och konstruktörer m.fl.


Anmälan

Via länk nedan senast 13 oktober.

Begränsat antal platser!

Omnex AB administrerar denna kurs på uppdrag av Pålkommissionen.