Pålkommissionens internatkurs:
SpontdimensioneringOmnex AB administrerar denna kurs på uppdrag av Pålkommissionen.