Pålkommissionens internatkurs:
Påldimensionering

18-19 oktober 2023

Yasuragi, Saltsjö-Boo


FULLBOKAT!

Kursmål

Målsättningen är att deltagarna självständigt efter kursen ska förstå hur man kan dimensionera olika pålgrundläggningar. Deltagarna ska vidare kunna hantera och utvärdera relevant geoteknisk indata för dessa. De ska dessutom kunna förstå och tillämpa rådande dimensioneringspraxis.


Målgrupp

I första hand geokonstruktörer, men även geotekniker, konstruktörer och projekteringsledare.


Förkunskaper

Pålkommissionens kurs i Pålprojektering, eller motsvarande, är ett rekommen­derat förkunskapskrav. Det rekommenderas vidare att deltag­arna har några års arbetslivserfarenhet inom området, med grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion inom stål- och betongkonstruktion.


Anmälan

Via länk nedan.

Begränsat antal platser!


Kurstillfället är fullbokat.

Omnex AB administrerar denna kurs på uppdrag av Pålkommissionen.