Torsdag 17 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Planritning över utställningen


Med preliminärt lediga monterplatser.

Senast uppdaterad:


Floor plan of the exhibition


With possibly available stands.

Latest update:

2021-10-18 12:45

Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.