Torsdag 17 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Exhibition sign up


Welcome to sign up as exhibitors!


2.


Se planritningen för preliminärt tillgängliga montrar.


¤¤¤


See the floor plan for possibly available stands.

1.


Läs igenom gällande villkor och riktlinjer för utställningen.


¤¤¤


Read the terms and guidelines for the exhibition.

3.


Fyll i bokningsformuläret. Besked om tilldelad plats meddelas längre fram.


¤¤¤


Fill in the ordering form. Notification of allocated space will be announced later.

Monterbokning


Välkommen att anmäla er som utställare!


Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.