Utställningen på | The exhibition at

Grundläggningsdagen

Torsdag 16 mars 2023 Stockholmsmässan, Älvsjö


Monterbokningen


Fullbokad!


Frågor: fanny.tran(a)omnex.seThe exhibition sign up 


Fully booked!


Questions: fanny.tran(a)omnex.se


Deltagaranmälan är öppen

Sista anmälningsdag: 9 februari 2023

Anmäl dig till lägre avgift senast 29 januari.

grundlaggningsdagen.seParticipant registration

is open until 9 February 2023

Early bird fee until 29 January.

grundlaggningsdagen.se


Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.