23-24 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Intresseanmälan för utställare


Skicka in en intresseanmälan gällande

utställningen på Bergdagarna

för löpande information via e-post.


OBS intresseanmälan är icke bindande

och gäller inte som monterbokning!


¤¤¤¤¤¤¤


Note of interest for exhibitors


Please send a note of interest regarding

the exhibition at Bergdagarna

for ongoing information via e-mail.


NB the note of interest is non binding

and is not valid as a booking request!

 
 
 
 
Jag godkänner att mina uppgifter hanteras i enlighet med integritetspolicyn. | I accept that my information is saved and processed according to the privacy policy.
 
 

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.