Utställningen på | The exhibition at

21-22 mars 2023 Cirkus, Stockholm

Utställningen | The exhibition

Fullbokad! | Fully booked!

Frågor | Questions: fanny.tran(a)omnex.se

Deltagaranmälan

Information & anmälan: www.svbergteknik.se


Sista anmälningsdag:

28 februari 2023


Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.