Utställningen på | The exhibition at

28-29 september 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö

Utställningen | The exhibition

Frågor | Questions: fanny.tran(a)omnex.se

Viktig information för utställare | Important info for exhibitors

Länk till viktig information från Stockholmsmässan, deras kringtjänster och kontaktuppgifter.


Link to important information from Stockholm International Fairs and their contact details.

Deltagaranmälan | Participant registration

Information & anmälan | Information & registration: www.svbergteknik.se


Sista anmälningsdag | Registration open until:

28 augusti 2022

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.